UCAN Vietnam Catholic Church News

Hy vọng cho trẻ em nông thôn Trung Quốc

January 26, 2016 

Kế hoạch ưu tiên của tổ chức Teach là làm cho trẻ em nông thôn Trung Quốc có cơ hội tiếp cận giáo dục ngang bằng với các bạn đồng trang lứa ở thành thị.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online