Phục vụ y tế miễn phí ở Yangon

February 2, 2016 

Chương trình phục vụ y tế ở Yangon, Miến Điện đang thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng bị chia rẽ sâu sắc bởi tôn giáo.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online