UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Phục vụ y tế miễn phí ở Yangon

Ngày 2 tháng 2 năm 2016

Chương trình phục vụ y tế ở Yangon, Miến Điện đang thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí cho cộng đồng bị chia rẽ sâu sắc bởi tôn giáo.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng