UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Vượt qua rào cản

Ngày 23 tháng 2 năm 2016

Chuyện kể về những phụ nữ được chọn làm lãnh đạo địa phương ở Myanmar. Họ chỉ là 42 phụ nữ trong số 16.785 lãnh đạo địa phương ở nước này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng