UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 2 năm 2016

Chúa Nhật thứ ba Mùa chay, mùa của ăn năm sám hối. Đây là lúc chúng ta nhìn lại tội lỗi bản thân và làm gì để Chúa giúp ta thay đổi cuộc sống.

Mời quí độc giả suy niệm Tin Mừng tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng