Angela Gomes

March 1, 2016 

Gần bốn thập niên qua, bà Angela Gomes, một nữ Công giáo Bangladesh đã giúp hàng ngàn phụ nữ nông thôn vượt qua bạo lực gia đình, tạo công ăn việc làm, củng cố kinh tế.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online