UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Angela Gomes

Ngày 1 tháng 3 năm 2016

Gần bốn thập niên qua, bà Angela Gomes, một nữ Công giáo Bangladesh đã giúp hàng ngàn phụ nữ nông thôn vượt qua bạo lực gia đình, tạo công ăn việc làm, củng cố kinh tế.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng