UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 4 tháng 3 năm 2016

Hình ảnh người cha chào đón đứa con hoang đàng trở về đó cũng là hình ảnh Thiên Chúa chờ đợi và tha thứ cho ai biết quay trở lại, ăn năn thống hối tội lỗi của mình.

Mời quí độc giả suy niện Tin Mừng tuần thứ Tư Mùa Chay, mùa sám hối.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng