UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 4 tháng 3 năm 2016

Hình ảnh người cha chào đón đứa con hoang đàng trở về đó cũng là hình ảnh Thiên Chúa chờ đợi và tha thứ cho ai biết quay trở lại, ăn năn thống hối tội lỗi của mình.

Mời quí độc giả suy niện Tin Mừng tuần thứ Tư Mùa Chay, mùa sám hối.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng