Giáo hội Campuchia khánh thành thư viện cho người lao động

Giáo hội và tổ chức tài trợ Pháp hy vọng chống nạn mù chữ
Tags: ,

March 11, 2016 

Tin từ Campuchia 

Giáo hội Campuchia khánh thành thư viện cho người lao động thumbnail

Dự án hình thành các thư việc cho người lao động cũng như con cái họ. Ảnh: omf.org/blog

Hạt đại diện Tông tòa Phnom Penh hợp tác với một tổ chức tài trợ Pháp mở thư viện đầu tiên cho người lao động.

Thư viện nằm ở giữa một khu toàn là người lao động và công nhân may mặc.

Francois Sede Ric, giám đốc thư viện mới, nói ý tưởng mở thư viện nảy sinh sau khi nhân viên mục vụ nhận thấy nhiều dân cư “đọc sách không rành”.

Sok Chea, đại diện tổ chức tài trợ Pháp SIPAR có nhiệm vụ chống nạn mù chữ cho biết, ông hy vọng thư viện sẽ giúp ích cho người lao động lớn tuổi cũng như con cái của họ.

“Thư viện này có sách dành cho trẻ em, người lớn và các loại sách khác nữa. Tôi hy vọng thư viện sẽ thật có ích cho người lao động và con cái họ khi họ đến đọc sách ở đây hơn là dành thời gian làm những việc vô bổ”, ông nói.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online