Chương trình giáo dục cho người tị nạn

March 14, 2016 

Tổ chức International Education News khai thác các bài học kinh nghiệm từ chương trình giáo dục cho trẻ em tị nạn của Pakistan. Điều này có thể có ích cho các quốc gia khác đang phải đối diện với vấn đề người tị nạn.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online