UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chương trình giáo dục cho người tị nạn

Ngày 14 tháng 3 năm 2016

Tổ chức International Education News khai thác các bài học kinh nghiệm từ chương trình giáo dục cho trẻ em tị nạn của Pakistan. Điều này có thể có ích cho các quốc gia khác đang phải đối diện với vấn đề người tị nạn.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng