UCAN Vietnam Catholic Church News

Nông dân nghèo Trung Quốc hỗ trợ nhau

March 16, 2016 

Đôi khi người nông dân gặp nhiều khó khăn vì dành hết tiền cho mùa vụ nhưng sự giúp đỡ lẫn nhau đã giúp họ đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online