UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nông dân Ấn Độ chiến đấu với hạn hán

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Vẫn không có mưa, vùng Bundelhkhand phía bắc Ấn Độ đang phải đương đầu với hạn hán nghiêm trọng. Khoảng 80 phần trăm đất nông nghiệp vùng này không thể trồng trọt.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng