UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nông dân Ấn Độ chiến đấu với hạn hán

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Vẫn không có mưa, vùng Bundelhkhand phía bắc Ấn Độ đang phải đương đầu với hạn hán nghiêm trọng. Khoảng 80 phần trăm đất nông nghiệp vùng này không thể trồng trọt.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng