UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 25 tháng 3 năm 2016

Hôm nay thứ Sáu tuần Thánh, là ngày chúng ta than khóc vì sự hy của Thiên Chúa, là ngày tạ ơn tình yêu vô giá Ngài dành cho chúng ta. Và đây cũng là ngày chúng ta cam kết trung thành và tuyên xưng Ngài với muôn nơi.

 

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng