UCAN Vietnam Catholic Church News

Thứ Sáu Tuần Thánh

March 25, 2016 

Hôm nay thứ Sáu tuần Thánh, là ngày chúng ta than khóc vì sự hy của Thiên Chúa, là ngày tạ ơn tình yêu vô giá Ngài dành cho chúng ta. Và đây cũng là ngày chúng ta cam kết trung thành và tuyên xưng Ngài với muôn nơi.

 

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online