UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chương trình giáo dục cho trẻ em nữ

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Mục tiêu của Chương trình giáo dục dành cho trẻ nữ là giúp các em nữ gia đình nghèo bên lề xã hội ở Ấn Độ có cơ hội được đến trường.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng