UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Gìn giữ ngôi nhà chung của chúng ta

Ngày 5 tháng 4 năm 2016

Cư dân ở thị trấn Santa Cruz phía bắc Philippines tỉnh Zambales nói đã đưa thông điệp “gìn giữ ngôi nhà chung” của Đức Thánh cha vào cuộc sống đó là hành động chống lại việc khai thác mỏ Nickel. Đây là hành động khẩn thiết để bảo vệ môi trường sống tự nhiên và con người ở đây.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng