UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Kỷ niệm năm năm đối phó với bệnh bại liệt thành công

Ngày 18 tháng 4 năm 2016

Chuyện kể về sự thành công của trương trình tiêm chủng phòng ngừa bệnh bại liệt cho trẻ em Ấn Độ trong khi có nhiều nghi ngờ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng