UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Kỷ niệm năm năm đối phó với bệnh bại liệt thành công

Ngày 18 tháng 4 năm 2016

Chuyện kể về sự thành công của trương trình tiêm chủng phòng ngừa bệnh bại liệt cho trẻ em Ấn Độ trong khi có nhiều nghi ngờ.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

Tình yêu sẽ làm tan biến hận thù

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 10 tháng 11 năm 2017

Cầu nguyện cho châu Á

Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 3 tháng 11 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng