UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 5 năm 2016

Sau các Tông đồ đến lượt chúng ta là những người được Chúa chọn theo Ngài.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Chúa Thăng thiên.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng