UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 5 năm 2016

Từ lòng tràn đầy Chúa Thánh Thần, các Tông đồ vượt qua mọi sợ hãi, không e ngại cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa cho nhân loại được biết.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng