UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

Trong Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi chúng ta được biết Thiên Chúa là ai. Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Và chúng ta phải biết chúng ta trở nên giống ai. Chúng ta phải trở nên giống Chúa Giêsu.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng