UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

May 27, 2016 

Chúng ta chia sẻ Bánh Thánh không phải cho lợi ích riêng của chúng ta nhưng cho lợi ích của việc chỉ cho thế giới biết Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online