UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thời kỳ đen tối về nhân quyền ở Trung Quốc

Ngày 30 tháng 5 năm 2016

Đoạn phim ngắn của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho cái nhìn cận cảnh về tình hình nhân quyền của Trung Quốc hiện nay.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng