Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

June 10, 2016 

Con dân Chúa, hãy biết sám hối tội lỗi để được Ngài tha thứ.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online