Đại học Chân trần

June 13, 2016 

Đại học Chân trần đã giúp phụ nữ nghèo ở các vùng nông thôn, làng mạc không có điện có được một nghề tạo ra công cụ tận dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn điện năng thắp sáng.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online