UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đại học Chân trần

Ngày 13 tháng 6 năm 2016

Đại học Chân trần đã giúp phụ nữ nghèo ở các vùng nông thôn, làng mạc không có điện có được một nghề tạo ra công cụ tận dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn điện năng thắp sáng.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 7 năm 2018

Cho một Bắc Hàn tự do

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng