UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 24 tháng 6 năm 2016

Con Người đến để cứu rỗi không phải để hủy diệt.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 1 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 1 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng