UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bị bán sang Trung Quốc

Ngày 27 tháng 6 năm 2016

Câu chuyện của cô gái trẻ người Việt bị bán cho nhà thổ ở Trung Quốc và may mắn trốn thoát trở về Việt Nam.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng