UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dự án Gieo hạt giống hy vọng

Ngày 11 tháng 7 năm 2016

Dự án giúp phục hồi cộng đồng vốn bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan từ ý tưởng của Dòng Chúa Cứu Thế.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng