Dự án Gieo hạt giống hy vọng

July 11, 2016 

Dự án giúp phục hồi cộng đồng vốn bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan từ ý tưởng của Dòng Chúa Cứu Thế.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online