UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chia sẻ thông tin cộng đồng

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

UNDP giúp người dân Lào, nhất là người dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công việc của bản thân mình … cho cộng đồng bằng Radio.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng