Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

July 29, 2016 

Khi hai tay ta cố gắng nắm lấy vật gì thì ta không còn tay nào để cho đi hay nhận lãnh những thứ khác. Đừng nắm giữ hãy cho đi để được nhận lãnh.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online