UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giúp nông dân nghèo đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Hiệu qủa của chương trình giúp đỡ những gia đình nông dân nghèo ở Myanmar công cụ và cách thức làm nông để cải thiện cuộc sống của họ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng