UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 8 năm 2016

Chúa yêu cầu chúng ta sống đức tin không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hành động cụ thể.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng