UCAN Vietnam Catholic Church News

Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em của gia đình nghèo

August 22, 2016 

Tổ chức ‘Babe Cafes’ và các tình nguyện viên sức khỏe trợ giúp các gia đình nghèo kiểm soát tốt hơn vấn đề dưỡng cho trẻ em ở Indonesia.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online