UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em của gia đình nghèo

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

Tổ chức ‘Babe Cafes’ và các tình nguyện viên sức khỏe trợ giúp các gia đình nghèo kiểm soát tốt hơn vấn đề dưỡng cho trẻ em ở Indonesia.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng