UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 2 tháng 9 năm 2016

Muốn trở thành môn đệ Chúa Giêsu bạn hãy từ bỏ tất cả của cải, gia đình, thậm chí cả cuộc sống để đi theo Ngài.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng