UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 9 năm 2016

Chúng ta là con chiên lạc nhưng Chúa sẽ vác chúng ta trên vai đưa về nhà. Chúng ta là đồng tiền bị mất nhưng Chúa sẽ tìm ra và giữ trong tay. Và Chúng ta là đứa con hoang đàng nhưng Chúa vẫn mong chờ chúng ta trở về.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng