UCAN Vietnam Catholic Church News

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

September 16, 2016 

Hãy cho đi vì của cải bạn cho đi sẽ vẫn còn đó.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online