UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đức tin không phải là hạt giống ta cất giữ mà đức tin phải là hạt giống được gieo trồng trên đất tốt, được chăm sóc để đơm hoa kết trái.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng