UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 14 tháng 10 năm 2016

Chỉ một mình Chúa, chúng ta mới có thể nói hết mọi chuyện của chúng ta với Ngài. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi để lắng nghe chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng