UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nạn tảo hôn ở Nepal

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

Thảm trạng của trẻ em gái vùng nông thôn nghèo Nepal phải lập gia đình sớm, bị lạm dụng, bị buôn bán…

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng