UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bảo tồn và phát triển phong cảnh vùng Kailash Sacred

Ngày 7 tháng 11 năm 2016

Ưu tiên bảo tồn và phát triển phong cảnh vùng Kailash Sacred, khu vực biên giới chung các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal, mục tiêu duy trì môi trường tự nhiên về lâu dài và phát triển bền vững, vì thế tăng cường phục hồi các cộng đồng địa phương.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá

Ngày 23 tháng 3 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V Mùa Chay

Ngày 16 tháng 3 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng