UCAN Vietnam Catholic Church News

Bảo tồn và phát triển phong cảnh vùng Kailash Sacred

November 7, 2016 

Ưu tiên bảo tồn và phát triển phong cảnh vùng Kailash Sacred, khu vực biên giới chung các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal, mục tiêu duy trì môi trường tự nhiên về lâu dài và phát triển bền vững, vì thế tăng cường phục hồi các cộng đồng địa phương.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online