Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

November 11, 2016 

Mọi thứ trên thế gian này kể cả những công trình vĩ đại nhất rồi cũng sẽ biến mất. Chỉ có Chúa và tình yêu của Ngài tồn tại đến muôn đời.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online