UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

Mọi thứ trên thế gian này kể cả những công trình vĩ đại nhất rồi cũng sẽ biến mất. Chỉ có Chúa và tình yêu của Ngài tồn tại đến muôn đời.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng