UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Lợi ích của chương trình Green Watershed cho vùng nông thôn

Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Chương trình Green Watershed chống việc gây lụt lội của các đập nước làm người dân bản địa mất nhà cửa, ruộng vườn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng