UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 18 tháng 11 năm 2016

Vua của chúng ta là người sẵn lòng tha thứ và hứa dành một chỗ ở thiên đàng với ngay cả một tên trộm.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua tuần này.

 

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng