Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

November 18, 2016 

Vua của chúng ta là người sẵn lòng tha thứ và hứa dành một chỗ ở thiên đàng với ngay cả một tên trộm.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua tuần này.

 

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online