UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 25 tháng 11 năm 2016

Mùa Vọng mùa mong chờ Nước Thiên Chúa đến.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật đầu tiên của mùa Vọng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng