UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Ra mắt phim Silence

Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Câu chuyện phim kể về nổi khó khăn thống khổ thậm chí cái chết mà các nhà truyền giáo nước ngoài phải chịu đựng ở Nhật Bản thế kỷ 17.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng