UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 2 tháng 12 năm 2016

Anh em hãy sẵn sàng vì nước Thiên Chúa gần đến.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ hai của mùa Vọng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng