UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 12 năm 2016

Chúa đến không phải để lên án những người tội lỗi mà là để che chở và cứu rỗi họ.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ ba của mùa Vọng tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng