UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

Là Thiên Chúa nhưng Ngài đến với chúng ta giản dị như một người bình thường để gần gũi, nâng đỡ chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ tư của mùa Vọng tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng