UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Sau 400 năm, cuối cùng nữ giới cũng được vào đền

Ngày 16 tháng 1 năm 2017

Vùng nông thôn ở Ấn Độ vẫn còn nạn phân biệt giới tính khi cấm nữ giới đến đền thờ. Cuộc đấu tranh không mệt mỏi của các chị cuối cùng đã cho kết quả tốt đẹp.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng