UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 1 năm 2017

Cách Thiên Chúa mời gọi con người theo Ngài rất đơn giản và không phân biệt “Hãy theo ta”, vì Giáo hội là của tất cả hãy rao giảng Tin Mừng đến khắp mọi nơi.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng