Người thổ dân Dayak chiến đấu với nạn phá rừng

January 23, 2017 

Người thổ dân Dayak ở Kalimantan, Indonesia nỗ lực chống lại nạn phá rừng lấy gỗ và khai thác mỏ bằng cách trồng lại rừng và đấu tranh để đất đai từ lâu đời của họ được công nhận.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online