UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người thổ dân Dayak chiến đấu với nạn phá rừng

Ngày 23 tháng 1 năm 2017

Người thổ dân Dayak ở Kalimantan, Indonesia nỗ lực chống lại nạn phá rừng lấy gỗ và khai thác mỏ bằng cách trồng lại rừng và đấu tranh để đất đai từ lâu đời của họ được công nhận.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng