Môi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi khai thác mỏ

January 30, 2017 

Những người nông dân ở làng Na Nong Bong, Thái Lan đã đấu tranh buộc công ty khai thác mỏ vàng, vốn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống ở đây, phải tạm dừng để xem xét lại.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online