UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Môi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi khai thác mỏ

Ngày 30 tháng 1 năm 2017

Những người nông dân ở làng Na Nong Bong, Thái Lan đã đấu tranh buộc công ty khai thác mỏ vàng, vốn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống ở đây, phải tạm dừng để xem xét lại.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng