UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Môi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi khai thác mỏ

Ngày 30 tháng 1 năm 2017

Những người nông dân ở làng Na Nong Bong, Thái Lan đã đấu tranh buộc công ty khai thác mỏ vàng, vốn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống ở đây, phải tạm dừng để xem xét lại.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng