UCAN Vietnam Catholic Church News

Chấm dứt ngược đãi phụ nữ Á châu giúp việc nhà

February 6, 2017 

Phụ nữ Á châu làm công việc giúp việc nhà ở nước ngoài thường phải chịu rất nhiều sự ngược đãi về thể xác và tinh thần, thậm chí có những người thương tật suốt đời hay thiệt mạng.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online