UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chấm dứt ngược đãi phụ nữ Á châu giúp việc nhà

Ngày 6 tháng 2 năm 2017

Phụ nữ Á châu làm công việc giúp việc nhà ở nước ngoài thường phải chịu rất nhiều sự ngược đãi về thể xác và tinh thần, thậm chí có những người thương tật suốt đời hay thiệt mạng.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng