UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hỗ trợ nông dân hái trà chủ động tài chính trong tương lai

Ngày 13 tháng 2 năm 2017

Chương trình Financial Inclusion của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Assam, cùng với các ngân hàng hỗ trợ hỗ trợ nông dân hái trà vùng này chủ động lưu giữ thu nhập để bảo đảm học hành cho con cái và đời sống gia đình họ trong tương lai.

Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Dự án Silsilah

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Người mẹ của 50 đứa con

Ngày 4 tháng 10 năm 2017

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng