Hỗ trợ nông dân hái trà chủ động tài chính trong tương lai

February 13, 2017 

Chương trình Financial Inclusion của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Assam, cùng với các ngân hàng hỗ trợ hỗ trợ nông dân hái trà vùng này chủ động lưu giữ thu nhập để bảo đảm học hành cho con cái và đời sống gia đình họ trong tương lai.

Tin nổi bật
Liên lạc
Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây
Invite a Friend
UCAN India Books Online