UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hỗ trợ nông dân hái trà chủ động tài chính trong tương lai

Ngày 13 tháng 2 năm 2017

Chương trình Financial Inclusion của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Assam, cùng với các ngân hàng hỗ trợ hỗ trợ nông dân hái trà vùng này chủ động lưu giữ thu nhập để bảo đảm học hành cho con cái và đời sống gia đình họ trong tương lai.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng